Zuzana Tomečková
Si pripravený vstúpiť do seba?

Sprevádzam na ceste k sebe.

Ponúkam dôverný priestor k porozumeniu cez emócie a telo.

O mne

Som mama, architektka, sprievodkyňa. Počas mojej praxe som zistila, že návrh funguje vtedy, ak sa "napojím" na klienta, vypočujem jeho potreby a nechávam nápady plynúť. Dôverný vzťah dáva možnosť vzniku tvorivému priestoru živosti, ktorý sám tvaruje dielo.

 ​Začala som sa preto zaujímať o živosť priestoru, vzťahov, prejavu. Zrazu som ju začala vidieť všade okolo seba – v rozhovore s človekom, ak skutočne načúvam – na javisku improvizovaného divadla, ak si nič nepripravujem a s čistou mysľou vystúpim pred divákov – v "Tanci se zemí" – konšteláciách, kde Zem sama komunikuje so zúčastnenými a vypýta si, čo potrebuje na danom mieste vytvoriť a v neposlednom rade v liečivom priestore, ktorý Neduálna terapia vytvára. Som sprievodkyňou, účastníčkou a pozorovateľkou toho všetkého zároveň, nechávam sa viesť a táto cesta je dobrodružstvom, kde nič nie je vopred dané. Je to hra, kde naším vkladom je naša autenticita. A autenticita je to, čo ma na každom fascinuje. Každý je jedinečný a nesie v sebe potenciál, ktorý môže začať naplňovať v ktorýkoľvek moment.

​Po škole som pracovala vo Valencii, neskôr v Santa Cruz de Tenerife ako líderka architektonického tímu. Z rýchleho tempa som v 28 rokoch vyhorela a dala výpoveď. Nasledovala viac ako 1000 km cesta do Santiago de Compostela, ktorá mi otvorila nové vnímanie života. Následne som sprevádzala môjho otca v jeho poslednom roku života. Po 30-tke sa mi s príchodom mojej dcéry otvorili traumy uložené hlboko v tele – začala som pracovať s deformitami tela, vyplavenými emóciami a nezdravými vzorcami myslenia.

​Preskúmavala som rôzne nástroje sebarozvoja – psychoterapiu, hypnoterapiu, body-terapiu, pobyt v tme, pobyt v lese, otužovanie, rôzne techniky dýchania, meditácie, výcvik Kňažiek, ročný kurz Alchymistka s Tarou Svobodovou, nenásilnú komunikáciu, improvizované divadlo, výcvik Neduálnej terapie. Každý hlboko prežitý moment mi otváral nové vnímanie, vyplavoval nazhromaždené emócie. Nakoniec ma poznanie o sebe samej priviedlo na cestu otvárania mojej sily a ja som si začala plniť sny – navrhla a postavila som si vlastný dom a začala žiť svoju jedinečnosť. Zistila som, že nezapadám do žiadnych tabuliek, do všetkého sa hrniem živelne a s nadšením a prenášam to aj na ostatných.​ Vždy som smerovala ku harmónii, hravosti a vymanenia sa z rigidných vzorcov myslenia.

"Najčastejšou príčinou nášho utrpenia nie sú naše pocity, ale náš odpor k nim. Spočívaním s tým, čoho sa obávame, nám môže otvoriť cestu do priestoru vnútorného pokoja, naplnenia a radosti. Veci sú také, aké sú. Miesto snahy o nápravu v okolitom svete, sa zameriavam na vnútorný postoj, ozrejmujem motivácie a túžby alebo rezistencie."

Neduálna terapia

Neduálna terapia pre mňa predstavuje priestor živosti medzi dvomi bytosťami. Cez vedomú prítomnosť v tele sa dokáže človek "vtelesniť" - napojiť na svoje telo a emócie, ktoré ho vedú k príčinám konfliktov, k odstráneniu rezistencie a spojeniu sa so svojou podstatou. Porozumenie je esenciálne.


Jeden z cieľov NDT (terapie nedvojnosti) je pomôcť Vám naspäť do bytia v tele a to často znamená prijatie odmietnutých pocitov a spomienok, ktoré sa v tele ukladajú. Cez našu výchovu sme sa naučili oddeľovať sami seba a robí to každý, takže to pôsobí, že je to normálne. Bezmála celý svet takto žije. Zastav sa...  a opýtaj sa sám seba: „Aké to bude, keď skúsim prežiť prítomný okamžik?“. Často nie sme v prítomnosti, ale pohybujeme sa v našej mysli niekde okolo. Čo cítiš a zažívaš v tejto chvíli? Privítaj to a staň sa tým! Úplne sa tomu oddaj a prijmi to.  - Nukunu Larsen, zakladateľ NDT


V neduálnom prostredí sprievodca netlačí na sprevádzaného, rešpektuje hĺbku, do ktorej mu jeho aktuálna kapacita dovoľuje vstúpiť. Všetko je v poriadku tak, ako je. Cez príbehy mysle je možné dostať sa k emócii, lokalizovať ju priamo v tele a vedomou pozornosťou viesť dych tak, aby sa zablokované miesto uvoľnilo. Toto uvoľnenie vedie do priestoru autenticity, kde všetky príbehy strácajú zmysel a zostáva iba napojenie na vlastný Zdroj. Je to priestor pokoja - prirodzeného stavu nášho bytia. Z tohto miesta vzniká ľahkosť, radosť a chuť do tvorenia v živote.


Konzultácie

prebiehajú online alebo osobne v Kmen - Brno

pomocou techník:

  • Práca s vnútorným dieťaťom

  • Prepis limbického otisku

  • Voice dialogue

  • Rebirthing dýchanie (iba osobne)


  • cena: 800 czk (33 eur) / 60min

Kontakt


zuzana.tomeckova@gmail.com

+420606856855

+421917118288skype: zuzana.tomeckova